Project information

Vizualizace a interaktivní prozkoumávání dynamického chování velkých molekulárních systémů

Project Identification
7AMB15AT018
Project Period
1/2015 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics
Cooperating Organization
University of Vienna

Projekt je primárně zaměřen na prohloubení výzkumné spolupráce mezi Institute of Computer Graphics and Algorithms, Vienna University of Technology a Katedrou počítačové grafiky a designu, Laboratoří interakce člověka s počítačem na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v Brně.
Návrh projektu a kompetence členů týmu vycházely zejména z předchozích zkušeností obou stran v oblasti analýzy a vizualizace proteinových struktur. V tomto ohledu jsou rakouská a česká strana vysoce kompatibilní – rakouská strana má rozsáhlé zkušenosti v oblasti vizualizace, zatímco český tým se věnoval spíše geometrické analýze proteinu.
V rámci plánované spolupráce se chceme zaměřit zejména na oblast interaktivní vizualizace dynamicky se měnících makromolekulárních struktur. Zkoumání chování velkých chemických a biologických systémů je jednou z klíčových oblastí dalšího výzkumu v oblasti biochemie, bioinformatiky a rovněž počítačové grafiky. To úzce souvisí se studiem dynamického chování makromolekul, které je zkoumáno pomocí stále delších simulací, čímž je vytvářeno stále větší množství dat pro následnou analýzu a zpracování. Toto množství dat je od jisté míry téměř nemožné procházet v jejich hrubé formě a vzniká potřeba vzniku systémů, které umožní uživateli interaktivně procházet, sledovat a vyhodnocovat nasnímané dynamické simulace složitých molekulárních systémů. Právě vytvoření takového systému je hlavním cílem našeho navrženého společného výzkumu.

Publications

Total number of publications: 5


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info