Informace o projektu

Vizualizace a interaktivní prozkoumávání dynamického chování velkých molekulárních systémů

Kód projektu
7AMB15AT018
Období řešení
1/2015 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky
Spolupracující organizace
Universität Wien

Projekt je primárně zaměřen na prohloubení výzkumné spolupráce mezi Institute of Computer Graphics and Algorithms, Vienna University of Technology a Katedrou počítačové grafiky a designu, Laboratoří interakce člověka s počítačem na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v Brně.
Návrh projektu a kompetence členů týmu vycházely zejména z předchozích zkušeností obou stran v oblasti analýzy a vizualizace proteinových struktur. V tomto ohledu jsou rakouská a česká strana vysoce kompatibilní – rakouská strana má rozsáhlé zkušenosti v oblasti vizualizace, zatímco český tým se věnoval spíše geometrické analýze proteinu.
V rámci plánované spolupráce se chceme zaměřit zejména na oblast interaktivní vizualizace dynamicky se měnících makromolekulárních struktur. Zkoumání chování velkých chemických a biologických systémů je jednou z klíčových oblastí dalšího výzkumu v oblasti biochemie, bioinformatiky a rovněž počítačové grafiky. To úzce souvisí se studiem dynamického chování makromolekul, které je zkoumáno pomocí stále delších simulací, čímž je vytvářeno stále větší množství dat pro následnou analýzu a zpracování. Toto množství dat je od jisté míry téměř nemožné procházet v jejich hrubé formě a vzniká potřeba vzniku systémů, které umožní uživateli interaktivně procházet, sledovat a vyhodnocovat nasnímané dynamické simulace složitých molekulárních systémů. Právě vytvoření takového systému je hlavním cílem našeho navrženého společného výzkumu.

Publikace

Počet publikací: 5