Project information
Zikmundova strana v husitských Čechách

Investor logo
Project Identification
GA15-14758S
Project Period
1/2015 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Podstatou studovaného projektu je široce pojaté studium strany uherského, římsko-německého a českého krále a římského císaře Zikmunda Lucemburského (*1368 - †1437) v husitských Čechách, jakož i české složky jeho dvora. Při studiu této problematiky budou aplikovány různé historické disciplíny a metody. S pomocí diplomatiky a dalších pomocných věd historických budou analyzovány Zikmundovy listiny pro české příjemce, které budou zpřístupněny v rámci mezinárodního edičního podniku Regesta Imperii. V této souvislosti budou dokončeny a odevzdány do tisku tři svazky řady Regesta Imperii XI – Neubearbeitung, obsahující materiál z pražských a středočeských archivů a knihoven. S využitím biografické metody budou formou časopiseckých studií zpracovány kariéry některých významných, avšak dosud opomíjených straníků a dvořanů Zikmunda Lucemburského z českého království. Konečně bude především s využitím prosopografické metody a analýzy sociálních sítí zpracována monografie o personálním složení, „politické“, „konfesijní“ a sociální struktuře Zikmundovy strany v Čechách a české složky jeho dvora.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info