Informace o projektu
Zikmundova strana v husitských Čechách

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA15-14758S
Období řešení
1/2015 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Podstatou studovaného projektu je široce pojaté studium strany uherského, římsko-německého a českého krále a římského císaře Zikmunda Lucemburského (*1368 - †1437) v husitských Čechách, jakož i české složky jeho dvora. Při studiu této problematiky budou aplikovány různé historické disciplíny a metody. S pomocí diplomatiky a dalších pomocných věd historických budou analyzovány Zikmundovy listiny pro české příjemce, které budou zpřístupněny v rámci mezinárodního edičního podniku Regesta Imperii. V této souvislosti budou dokončeny a odevzdány do tisku tři svazky řady Regesta Imperii XI – Neubearbeitung, obsahující materiál z pražských a středočeských archivů a knihoven. S využitím biografické metody budou formou časopiseckých studií zpracovány kariéry některých významných, avšak dosud opomíjených straníků a dvořanů Zikmunda Lucemburského z českého království. Konečně bude především s využitím prosopografické metody a analýzy sociálních sítí zpracována monografie o personálním složení, „politické“, „konfesijní“ a sociální struktuře Zikmundovy strany v Čechách a české složky jeho dvora.

Publikace

Počet publikací: 32


Předchozí 1 2 3 4 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info