Project information

Estetika v kontextu umění a věd o člověku (ES-SV)

Project Identification
MUNI/A/1150/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Současná estetická bádání probíhají na interdisciplinární křižovatce kognitivních a humanitních věd a zároveň zasahují do laického společenského diskursu a umělecké praxe. Doktorandi budou vedeni k tomu, aby zvláště zkoumali otázky pojmosloví v metodologie estetiky a kulturních studií prostředky strukturalismu, sémantiky, analytické estetiky a fenomenologie v současném disciplinárním kontextu i v diachronně historickém hledisku (vývoj a historická zkušenost). Výsledky jejich bádání shrne studentská konference a odrazí se v publikačních výstupech týmu.

Publications

Total number of publications: 61


Previous 1 2 3 4 5 6 7 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info