Project information
Soudobé problémy a minulé podoby filozofické diskuse

Project Identification
MUNI/A/1153/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt bude věnován některým otázkám dějin filozofie a v kontextu rozdílů mezi soudobou kontinentální a analytickou filozofií bude zaměřen na vybrané otázky soudobé filozofické diskuse v rozhodujících disciplínách systematické filozofie (vybrané problémy soudobé epistemologie a teorie vědy, analytická etika, vybrané problémy morální a politické filozofie).

Publications

Total number of publications: 72


Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info