Project information

Intersticiální příměsi v tvarově-paměťových slitinách na bázi NiTi

Investor logo
Project Identification
GA15-16336S
Project Period
1/2015 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
Institute of Materials Physics of the ASCR, v. v. i.

Návrh projektu je zaměřen na interakce mezi tvarově-paměťovými slitinami NiTi a okolním prostředím při jejich tepelném zpracování a aplikacích in-vivo. Věnujeme se dvěma otevřeným otázkám vztahujícím se k mikrostruktuře a martenzitickým transformacím B2-R-B19’: (i) proč atomy vodíku stabilizují B2 a R mřížky a potlačují odpovídající transformaci do martenzitu B19’ a (ii) jak atomy kyslíku a/nebo vodíku ovlivňují precipitaci Ni4Ti3 a tím následnou transformaci ve variantách slitin bohatých Ni. Tato témata mají úzký vztah ke křehnutí NiTi superelastických stentů během jejich dlouhodobých expozic in-vivo. Proto je pozornost rovněž věnována změnám struktury a vlastností slitin NiTi vystavených komponentám in-vivo prostředí. Bude-li projekt řešen, očekáváme následující výsledky: (i) objasnění mechanismu kterým intersticiální příměsi ovlivňují mikrostrukturu a následnou dráhu martenzitické transformace, (ii) mikrostrukturní scénář, který vysvětlí křehnutí superelastických NiTi komponent v podmínkách in-vivo prostředí.

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info