Project information

Adaptace a publikace diagnostických nástrojů pro identifikaci nadaných dětí se zaměřením na rodiče a pedagogy

Project Identification
MUNI/A/1462/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Ačkoliv je přesné vyhledávání mimořádně nadaných žáků zásadní součástí procesu péče o ně, je v České republice stále citelný nedostatek psychometricky ověřených diagnostických nástrojů zaměřených na tuto oblast a s nimi souvisejících výzkumných studií. Tento projekt proto navazuje na aktivity z předchozích let a předpokládá realizaci a následnou publikaci nejen dalších výzkumných závěrů z této oblasti, ale také vydání konkrétních diagnostických nástrojů, které bude možné využít v praxi. Jedná se o publikaci výsledků výzkumu Posuzovací škály pro rodiče a škály pro pedagogy s názvem GRS-S a vydání diagnostického nástroje s pracovním názvem Test matematického nadání. Členové projektového týmu se kromě toho zaměří také na novou oblast výzkumu, která souvisí s tématem nadáním – bude provedeno pilotní ověření nástroje EPoC pro diagnostiku tvořivosti.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info