Informace o projektu

Adaptace a publikace diagnostických nástrojů pro identifikaci nadaných dětí se zaměřením na rodiče a pedagogy

Kód projektu
MUNI/A/1462/2014
Období řešení
1/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Ačkoliv je přesné vyhledávání mimořádně nadaných žáků zásadní součástí procesu péče o ně, je v České republice stále citelný nedostatek psychometricky ověřených diagnostických nástrojů zaměřených na tuto oblast a s nimi souvisejících výzkumných studií. Tento projekt proto navazuje na aktivity z předchozích let a předpokládá realizaci a následnou publikaci nejen dalších výzkumných závěrů z této oblasti, ale také vydání konkrétních diagnostických nástrojů, které bude možné využít v praxi. Jedná se o publikaci výsledků výzkumu Posuzovací škály pro rodiče a škály pro pedagogy s názvem GRS-S a vydání diagnostického nástroje s pracovním názvem Test matematického nadání. Členové projektového týmu se kromě toho zaměří také na novou oblast výzkumu, která souvisí s tématem nadáním – bude provedeno pilotní ověření nástroje EPoC pro diagnostiku tvořivosti.

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info