Project information

Formování sexuality, role mužů a žen v práci a rodině a mezigenerační vztahy (SEXRODGEN)

Project Identification
MUNI/A/1369/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

V rámci projektu specifického výzkumu se budeme v pěti dílčích sub-projektech zabývat pěti aspekty populačního vývoje v ČR a jedním metodologickým nástrojem. Zkoumat budeme jednak problematiku formování sexuologie a sexuality v bývalém ČSR. Dále se budeme zabývat procesy v českých rodinách a českých domácnostech: zkoumat budeme, jak se deleguje péče o děti a domácnost, jaké jsou domácnosti osob žijících samostatně (singles, budeme řešit otázku domácího vzdělávání žáků a také problematiku mezigeneračních vztahů v rodině. V metodologickém subprojektu provedeme úpravu dat z mezinárodního longitudinálního výzkumu SHARE tak, aby data byla k využití pro bakalářské a diplomové práce studentů. Jednotlivé subprojekty SV jsou založeny jak na kvantitativní, tak kvalitativní metodologii: statistických analýzách, kvalitativních rozhovorech, obsahových analýzách dokumentů a analýzách diskursu.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info