Project information
DOMOV: longitudinální výzkum raného vývoje (DOMOV)

Project Identification
MUNI/A/1339/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Projekt navazuje na předchozí projekt Adaptace metod pro měření ukazatelů psychosociálního vývoje (AMMU), v rámci kterého vznikl základ longitudinálního projektu DOMOV – děti, otcové a matky o vývoji. Byl započat nábor výzkumného souboru nastávajících rodičů a spuštěny první dvě vlny sběru dat (v těhotenství a 3 měsících vývoje dítěte). Projekt specifického výzkumu DOMOV bude sloužit k dalšímu rozšiřování výzkumného souboru respondentů, k adaptování a úpravám metod pro longitudinální
výzkumný projekt a k analýzám prvotních dat. Druhým cílem projektu specifického výzkumu DOMOV bude rozšiřování portfolia výzkumných projektů zaměřených na oblast raného vývoje.

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info