Project information

Analytické využití teoretických konceptů v sociálních vědách (ATHOS)

Project Identification
MUNI/A/1352/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Projekt navazuje na podobně koncipovanou aktivitu z předchozích let. Jeho hlavním cílem je zmapování, systematizace a praktické využití základních pravidel tvorby a používání teoretických konceptů, výkladových strategií a interpretačních postupů při analytickém zpracování různých empirických informací a dat v sociologickém bádání.Stěžejním účelem je reflexivně zpracovat a představit sociální teorii jako svébytnou metodologickou sub-disciplínu a nezbytnou součást sociologického bádání, a tedy také odborné přípravy. Projekt vychází ze dvou předpokladů: 1. Tvorba a použití teoretických konceptů, výkladových strategií a interpretačních postupů v sociologických analýzách není pouze záležitostí individuální inspirace či představivosti, nýbrž se řídí matricí určitých pravidel a souvislostí; 2. Právě osvojení těchto pravidel, jejich souvislostí a na tomto založených metodických dovedností je naopak předpokladem kultivace a produktivního využití sociologické imaginace při interpretaci empirických informací, dat a zkušenosti. Projekt má především podpořit a rozvinout samostatnou kreativní, ale zároveň disciplinovanou práci vybraných doktorských a magisterských studujících oboru sociologie s teoretickými koncepty, výkladovými strategiemi a interpretačními postupy. Zahrnuje však současně odborné vedení ze strany zkušených seniorských výzkumníků a jejich vlastní podíl na řešení projektu a přípravě jeho výstupů.

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info