Project information

Diskurz a praxe péče o děti v českých zemích: segregace romských dětí a dětí s postižením od 19. století po současnost

Investor logo
Project Identification
GA15-10625S
Project Period
1/2015 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Segregace romských dětí a dětí se zdravotním postižením v České republice zůstává terčem značné kritiky. Navzdory pokusům o lepší
pochopení příčin a důsledků segregace těchto dětí, jsou diskursy a praxe spojené s romskými a zdravotně postiženými dětmi značně
zpolitizované a do jisté míry zbavené mezioborové perspektivy, ačkoliv právě ta má potenciál vysvětlit a objasnit segregaci ve vhodném
teoretickém rámci. Na základě nejnovějších vědeckých poznatků v oblasti péče o děti přichází tento projekt s inovativní metodikou, která
kombinuje teoretické nástroje kritické diskursivní analýzy s analýzou institucionalizované eugeniky a její rétoriky marginalizace a segregace.
Pro lepší porozumění současnosti je důležité přehodnotit diskursy a postupy péče o dítě, vytvořit nástroje akademické reflexe a přehodnotit
úlohu akademických komunit.

Publications

Total number of publications: 24


Previous 1 2 3 Next