Project information

FIDENTIS Analyst (FIDENTIS Analyst)

Project Identification
MUNI/33/08/2015
Project Period
4/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics

FIDENTIS Analyst je softvér pre forenznú identifikáciu ľudských tvári. Vznikol v rámci medziodborovej spolupráce Laboratória interakcie človeka s počítačom FI MU a Ústavom antropológie PřF MU. Vyvíjaná aplikácia poskytuje funkcionalitu pre tvorbu 3D identikitu, vyhľadávanie antropometrických bodov a porovnávanie tvárí. Predkladaný projekt si kladie za cieľ rozšíriť možnosti softvéru v oblasti vizualizácie, práce s textúrami, vekových zmien, 3D kompozitu, zrýchlenia výpočtov a vylepšenia v oblasti použiteľnosti.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info