Project information

Analýza Wnt/PCP jako nástroj pro lepší management chronické lymfocytární leukémie

Project Identification
15-29793A (kod CEP: NV15-29793A)
Project Period
5/2015 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
University Hospital Brno-Bohunice

Chronická lymfocytární leukémie (CLL) je nejčastější leukémie dospělých v České republice. Výsledky z našich laboratoří ukazují, že jednou z rozhodujících molekulárních drah spojených s patogenezí CLL je nekanonická Wnt/PCP signalizace. Naše výsledky ukázaly, že klíčové
komponenty Wnt/PCP dráhy jsou u CLL výrazně zvýšeny a dokáží oddělit jednotlivé podskupiny CLL lišící se klinickým průběhem a biologií
onemocnění. Analýza komponent Wnt/PCP dráhy tak má potenciál (i) definovat nové diagnostické markery, (ii) předpovídat
odpověď/terapeutický přínos nových terapií a (iii) být použita jako užitečný nástroj pro sledování odpovědi na léčbu a CLL relapsu. V navrhovaném projektu ověříme tyto předpoklady na vzorcích CLL dobře charakterizovaných z klinického i molekulárně-biologického hlediska.
Projekt je zaměřen na studium leukemogeneze s dlouhodobým cílem zlepšit management CLL s využitím nových léčebných postupů. Splnění
těchto cílů povede ke snížení nákladů na léčbu CLL díky cílenější terapii a inovativní diagnostice.

Publications

Total number of publications: 25


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info