Project information
Fenotypy impulzivity u neuropsychiatrických poruch a jejich klinický význam

Project Identification
15-30062A (kod CEP: NV15-30062A)
Project Period
5/2015 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
St. Anne's University Hospital Brno
University Hospital Brno-Bohunice

Impulzivita je významný rys provázející množství neuropsychiatrických poruch a komplikuje jejich léčbu i průběh. V kontrastu k jejímu častému výskytu a důsledcích známe relativně málo o její neurobiologii. Navíc není dostupná efektivní léčba, což může být důsledkem neadekvátní definice impulsivity spolu s nedostatečným rozlišením fenomenologicky podobných, neurobiologicky však odlišných procesů. Předmětem projektu je vývoj nové léčby impulzivity. Je složen z několika souvisejících částí, které začínají detailním popisem impulzivity u neuropsychiatrických poruch s četnou manifestací impulzivního chování - Parkinsonovy choroby, Hyperkinetické poruchy a Hraničního typu emočně-nestabilní poruchy osobnosti. Následně budou popsány klinické důsledky výskytu impulzivity u těchto poruch, bude hodnocena funkční neuroanatomie a elektrofyziologie, které budou vést léčbu pomocí transkraniální magnetické stimulace.

Publications

Total number of publications: 44


Previous 1 2 3 4 5 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info