Project information

Fotoochranné mechanismy lišejníků aktivované PAR a UV-B stresem (PHOTOS)

Project Identification
7AMB15AR021
Project Period
6/2015 - 8/2017
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Obecným cílem tohoto návrhu je nalézt citlivé biochemické markery (antioxidační látky), stejně tak jako biofyzikální markery (parametry fluorescence chlorofylu) oxidačního stresu ve vzorcích lišejníků, které by mohly být využity jako systémy včasného varování v programech biomonitoringu životního prostředí, stejně tak jako indikátory časných fází fotoinhibičního poškození.
Předpokládáme, že lišejníky z extrémních prostředích budou mít vyšší odolnost proti oxidačnímu stresu způsobenému záření nebo ionty kovů, než vzorky lišejníků odebraných v neextrémních prostředích. Je však možné očekávat mezidruhové rozdíly, a to zejména jestliže jejich fyziologické procesy interagují s vnějšími stresory, např. ionty kovů nebo vysokými dávkami fotosynteticky aktivní radiace.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info