Project information

Cooperation on Curricular Innovation of Environmental Studies (COCIES)

Investor logo
Project Identification
NF-CZ07-ICP-3-2362015
Project Period
10/2015 - 9/2016
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies
Cooperating Organization
Lillehammer University College

Projekt COCIES je založený na mezinárodní spolupráci při inovaci vzdělávacích programů na Katedře environmentálních studií Masarykovy univerzity a Lillehammer University College. Hlavní součástí projektu COCIES je inovace studijních osnov. Spolupracující instituce se zapojí dovytvoření tří studijních modulů (studijních bloků) na bakalářském a magisterském stupni studia: (a) Metodologie, (b) Ekologická ekonomie a (c) Environmentální sociologie a Ekopsychologie. V České republice a Norsku budeme inovovat 10 kurzů a vytvoříme 2 kompletně nové kurzy. Odborníci z partnerských univerzit budou vyučovat kurzy a spolupracovat na přípravě závěrečné shrnující mezinárodní konference v Brně, kde budou představené změny vzdělávacích programů. Ve speciálním čísle časopisu Sociální studia budou shrnuty využité inovativní postupy a výsledky projektu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info