Project information

Podpora studijních programů pro studenty pedagogických oborů a pedagogické pracovníky na Masarykově univerzitě

Project Identification
49068
Project Period
5/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Arts

Hlavní cílovou charakteristikou projektu je podnícení zájmu studentů a budoucích absolventů studijních programů zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků o svoji budoucí pedagogickou profesi, aby po úspěšném ukončení studia skutečně nastoupili k výkonu profese v české školské soustavě. Stejný důraz je kladen na podporu učitelů v praxi (zejména začínajících), aby ve své profesi setrvali. Jelikož příčin nenastoupení a odchodu ze školského systému je více, soustředíme se jen na ty z nich, kam sahá kompetence a možnosti vysoké školy připravující učitele. Mimořádné projektové finanční prostředky budou využity na aktivity, bez kterých nelze v současnosti aktivity realizovat z prostředků VŠ či studentů a učitelů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info