Project information

Codex hymnologicus Bohemiae. Katalog nápěvů jednohlasého repertoáru latinské a české duchovní lyriky 14. - 18. stol.

Project Identification
MSM 142100002
Project Period
1/1999 - 1/2004
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Keywords
Catalog ; hymnological catalog ; sacred lyric texts ; Latin sacred lyric texts ; Czech sacred lyric texts ; sacred song ;

Projekt katalogu melodického i textového repertoáru latinské a české duchovní lyriky 14.-18.století. Navazuje na obdobný projekt započatý ve třicátých letech na Filozofické fakultě MU prof.Vladimírem Helfertem a dr.Antonínem Škarkou, který však v důsledku válečných a poválečných událostí zůstal v rukopisném torzu nedokončen. Cílem projektu je vytvoření moderního hymnologického katalogu schopného jednohlasý repertoár českých pramenů uvedeného období nejen spolehlivě identifikovat, ale registrovat také všechny údaje o proměnách jeho melodické, rytmické, tonální i formální složky včetně proměn notační podoby. Realizace takto koncipovaného katalogu umožní (i mezinárodně) vědecké využití velkého, doposud nedoceněného a zatím nepřehledného bohatství repertoáru české a latinské duchovní lyriky a bude i významným metodologickým přínosem domácímu i zahraničnímu hymnologickému bádání.

Publications

Total number of publications: 42


Previous 1 2 3 4 5 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info