Project information
Rozvoj systému komercializace výsledků VaV na Masarykově univerzitě II. (Rozvoj systému komercializace na MU)

Project Identification
TG02010067 (kod CEP: TG02010067)
Project Period
9/2015 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Technology Transfer Office

Obsahem projektu je podpora komerčního využití perspektivních výsledků VaV Masarykovy univerzity, ke které dojde prostřednictvím efektivního využití transparentního a udržitelného systému komercializace výsledků (proof o concept). Systém byl na MU připraven v letech 2013-2014, do května 2015 probíhá pilotní ověření účinnosti jeho implementace (v rámci pilotního ověření bylo podpořeno dovyvinutí 20 výsledků VaV). Následně bude systém případně upraven dle výsledků pilotního ověření. Viz přílohy. Realizací projektu bude posílena připravenost perspektivních vědeckých výstupů ke komercializaci (dílčí projekty) a zahájeny aktivity související s uplatněním těchto výstupů v praxi. Vytvořený systém je z dlouhodobého hlediska základem udržitelnosti komercializačních aktivit na MU.

Publications

Total number of publications: 72


Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info