Project information

Project information
Anglický jazyk v právním kontextu - forenzní lingvistika

Project Identification
FRVS/709/2008
Project Period
1/2008 - 12/2008
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Other MU Faculty/Unit
Language Centre

Nově koncipovaný kurz "Anglický jazyk v právním kontextu - forenzní lingvistika" je zamýšlen jako volitelný kurz především pro studenty magisterského studia v oboru "Anglický jazyk a literatura" na FF MU. Vzhledem k tomu, že bude vyučován v angličtině, jej však budou moci navštěvovat i zahraniční studenti. Cílem kurzu je představit tento nově ustanovený obor moderní jazykovědy v českém akademickém prostředí. Studenti získají možnost seznámit se s aktuálními problémy tohoto oboru a získat praktické dovednosti při analýze textů právní povahy. Kurz tak bude propojovat teoretické otázky s praktickou analýzou autentických právních textů za využití metodologie z oblasti analýzy diskurzu, pragmatiky, sociolingvistiky a konverzační analýzy. Interdisciplinarita přístupů a aplikovaný charakter kurzu bude následně studenty využitelný při jejich budoucím studiu i vlastní jazykové praxi. Výuka bude probíhat formou seminářů a výukový plán bude klást důraz na moderní metody interaktivní výuky s maximálním zapojením studentů v různých praktických aktivitách. Hodnocení studentů bude probíhat formou anglicky psaných esejí na zvolená odborně analytická témata s detailní zpětnou vazbou ze strany vyučujícího.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info