Informace o projektu

Anglický jazyk v právním kontextu - forenzní lingvistika

Kód projektu
FRVS/709/2008
Období řešení
1/2008 - 12/2008
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Centrum jazykového vzdělávání

Nově koncipovaný kurz "Anglický jazyk v právním kontextu - forenzní lingvistika" je zamýšlen jako volitelný kurz především pro studenty magisterského studia v oboru "Anglický jazyk a literatura" na FF MU. Vzhledem k tomu, že bude vyučován v angličtině, jej však budou moci navštěvovat i zahraniční studenti. Cílem kurzu je představit tento nově ustanovený obor moderní jazykovědy v českém akademickém prostředí. Studenti získají možnost seznámit se s aktuálními problémy tohoto oboru a získat praktické dovednosti při analýze textů právní povahy. Kurz tak bude propojovat teoretické otázky s praktickou analýzou autentických právních textů za využití metodologie z oblasti analýzy diskurzu, pragmatiky, sociolingvistiky a konverzační analýzy. Interdisciplinarita přístupů a aplikovaný charakter kurzu bude následně studenty využitelný při jejich budoucím studiu i vlastní jazykové praxi. Výuka bude probíhat formou seminářů a výukový plán bude klást důraz na moderní metody interaktivní výuky s maximálním zapojením studentů v různých praktických aktivitách. Hodnocení studentů bude probíhat formou anglicky psaných esejí na zvolená odborně analytická témata s detailní zpětnou vazbou ze strany vyučujícího.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info