Project information

Korespondence Leoše Janáčka. Finální etapa edičního zpracování fondu uloženého v Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea a dalších institucích.

Project Identification
2015-28
Project Period
7/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Nadation/Found - National
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt Ústavu hudební vědy FF MU a Oddělení dějin hudby MZM představuje druhou, závěrečnou etapu rámcového dlouhodobého projektu Kompletní edice korespondence Leoše Janáčka. Tato etapa navazuje na první část projektu, zaměřenou na vytvoření edičních pravidel pro zpracování korespondence, vytvoření on-line databáze a především samotné zpracování korespondence uložené v Janáčkově archivu ODH MZM. Tato sbírka čítá téměř 15 000 jednotek a představuje více než 90% zjištěné Janáčkovy korespondence. V současné době je v rámci první fáze projektu zpracováno více než 13 000 jednotek. Ve finální fázi projektu bude dokončena databáze korespondence včetně zpracování položek uložených mimo Janáčkův archiv a bude dopracován průběžně vytvářený podrobný poznámkový aparát. Výsledkem pak bude kompletní databáze korespondence Leoše Janáčka včetně obsáhlých rejstříků a detailních poznámek, která bude badatelům i laikům sloužit v průběžně doplňované elektronické formě na internetu: Viz. www.musicologica.cz/korespondencejanacek