Project information

Pokračování činnosti v pozici ambasadora pro Českou republiku v rámci Americké společnosti pro mikrobiologii a (ASM) (pacrasm)

Project Identification
LG15056
Project Period
1/2016 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Financování tohoto projektu umožní pokračovat v činnosti zástupcům ČR - ambasadorům v Americké společnosti pro mikrobiologii (ASM). Činnost ambasadorů spočívá v identifikaci potřeb mikrobiologů ve svém regionu a navržení potřebného řešení na řídícím mezinárodním výboru ASM, propagaci a vysvětlování výhod ASM pro odborníky prostřednictvím prezentací na významných vědeckých akcích a univerzitních návštěv, podpoře spolupráce mezi ASM a univerzitami, práce s ostatními ASM ambasadory a navazování spojení mezi odborníky přes mezinárodní hranice.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info