Project information

Technologie pro kvalitativní úpravu bioplynu

Project Identification
MUNI/31/51047/2015
Project Period
11/2015 - 6/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Jednou z moderních biotechnologií zpracovávajících biologicky rozložitelný materiál je bioplynová stanice (BPS). V současnosti většina provozovaných bioplynových stanic zpracovává cíleně pěstované energetické plodiny, zejména kukuřici. Nepříznivé klimatické podmínky mohou zapříčinit nižší úrodu a tím i nedostatek využitelných energetických plodin.Rostoucí počet provozovatelů bioplynových stanic proto nahrazuje tradiční vstupní suroviny (kukuřičná siláž) netradičními vstupními surovinami. Použití netradičních vstupních surovin má zcela zásadní dopad na kvalitu produkovaného bioplynu, především na koncentraci sirovodíku. Sirovodík v bioplynu je nežádoucí, způsobuje technické problémy při energetickém využití bioplynu. Existují metody pro odstraňování sirovodíku z bioplynu, nicméně tyto metody jsou investičně i provozně vysoce náročné. Námi navrhovaná technologie využívá jednoduchých fyzikálně-chemických a biologických principů ke snížení koncentrace sirovodíku v bioplynu s minimálními finančními náklady. Tato technologie je využitelná nejen na 500 BPS v České republice, ale také na 13 000 BPS provozovaných v Evropě.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  7 – Affordable and clean energy Sustainable Development Goal No.  9 – Industry, innovation and infrastructure

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info