Project information

BCSgen: Softvérová podpora pre jazyk Biochemického priestoru (BCSgen)

Project Identification
MUNI/33/09/2015
Project Period
12/2015 - 8/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics

Cieľom projektu je definovať formálnu sémantiku a následne implementovať softvérovú podporu pre jazyk Biochemického priestoru, ktorý je súčasťou webovej platformy Comprehensive Modeling Space (CMS). Jedná sa o formálny jazyk slúžiaci na popis biochemických procesov. Hlavnou funkcionalitou softvéru je schopnosť transformovať vstupný roztok podľa daného reakčného pravidla. Na základe toho bude softvér ďalej schopný generovať stavový priestor a redukovanú reakčnú sieť, slúžiace na model checking.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info