Project information

Zvýšení kvalifikace zaměstnance zodpovědného za správu IT absolvováním kurzu VMware vSphere: Fast Track [V6] s cílem získat mezinárodní certifikát VMware Certified Professional 6 – Data Center Virtualization

Project Identification
563/2015
Project Period
1/2016 - 6/2017
Investor / Pogramme / Project type
CESNET
MU Faculty or unit
Institute of Computer Science

Tento projekt se zabývá zvýšením kvalifikace zaměstnance UVT MU v oblasti virtualizačních technologií. Projekt řeší zvýšení kvalifikace, která by měla vést k většímu stupni automatizace a zjednodušení správy mnoha virtuálních serverů organizace, což umožní lepší zastupitelnost jednotlivých kolegů při běžné údržbě i řešení havarijních stavů systémů. Certifikace by měla přinést nové poznatky pro rozvoj a zabezpečení nových projektů např. e-learningových systémů, aplikací datových úložišť, redundanci systémů a jejich failoveru. Cílem
je absolvování kurzu VMware vSphere: Fast Track [V6] následné získání certifikátu VMware Certified Professional 6 – Data Center Virtualization a složením zkoušek vSphere 6 Foundations Exam a VMware Certified Professional 6 – Data Center Virtualization Exam . V projektu budou uhrazeny výdaje na absolvování kurzu a složení potřebné zkoušky.