Informace o projektu

Zvýšení kvalifikace zaměstnance zodpovědného za správu IT absolvováním kurzu VMware vSphere: Fast Track [V6] s cílem získat mezinárodní certifikát VMware Certified Professional 6 – Data Center Virtualization

Kód projektu
563/2015
Období řešení
1/2016 - 6/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
CESNET
Fakulta / Pracoviště MU
Ústav výpočetní techniky

Tento projekt se zabývá zvýšením kvalifikace zaměstnance UVT MU v oblasti virtualizačních technologií. Projekt řeší zvýšení kvalifikace, která by měla vést k většímu stupni automatizace a zjednodušení správy mnoha virtuálních serverů organizace, což umožní lepší zastupitelnost jednotlivých kolegů při běžné údržbě i řešení havarijních stavů systémů. Certifikace by měla přinést nové poznatky pro rozvoj a zabezpečení nových projektů např. e-learningových systémů, aplikací datových úložišť, redundanci systémů a jejich failoveru. Cílem
je absolvování kurzu VMware vSphere: Fast Track [V6] následné získání certifikátu VMware Certified Professional 6 – Data Center Virtualization a složením zkoušek vSphere 6 Foundations Exam a VMware Certified Professional 6 – Data Center Virtualization Exam . V projektu budou uhrazeny výdaje na absolvování kurzu a složení potřebné zkoušky.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info