Project information

Řízená evoluce dynamických elementů v enzymech s využitím mikrofluidních čipů

Investor logo
Project Identification
GA16-07965S
Project Period
1/2016 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Institute of Scientific Instruments of the ASCR, v. v. i.

Enzymy během katalýzy zajišťují přesnou synchronizaci řady procesů s využitím dynamických prvků, jako jsou přístupové tunely a brány. Tunely a brány zprostředkovávají výměnu ligandů mezi solventem a aktivním místem enzymu nebo mezi dvěma oddělenými aktivními místy. Mobilní brány umožňují přístup vhodných substrátů a kofaktorů, při současném zabránění vstupu nežádoucích ligandů, inhibitorů nebo solventu. Modifikace těchto dynamických částí enzymu může vest k významnému zlepšení vlastností enzymů a představuje tak zajímavou strategii proteinového inženýrství. Inženýrství dynamických prvků vyžaduje kombinatorickou mutagenezi velkého počtu aminokyselin, vedoucí ke vzniku rozsáhlých knihoven o velikosti >10E6 mutantů. V rámci tohoto projektu bude vyvinuta vysoce účinná mikrofluidní screeningová metoda, která bude následně využita pro screening těchto knihoven v řízené evoluci dynamických tunelů a bran. Nově vyvinutá metoda umožní třídění buněk v reálném čase a vícerozměrnou adaptaci proteinů zcela novým způsobem.

Publications

Total number of publications: 19


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info