Project information

Project information
Faktory genomové stability u mechu a vyšších rostlin

Investor logo
Project Identification
GA16-01137S
Project Period
1/2016 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Institute of Experimental Botany of the ASCR, v. v. i.

Nestabilita genomu a oprava DNA jsou aktuálními tématy výzkumu vzhledem k jejich těsnému spojení s procesy patogeneze, senescence, evoluce druhů nebo šlechtění rostlin. Zde navrhujeme komparativní zkoumání faktorů stability genomu u Physcomitrella patens a Arabidopsis thaliana k objasnění zúčastněných kontrolních mechanismů a k jejich rozlišení na specifické a obecné (konzervované mezi těmito evolučně vzdálenými rostlinnými druhy s rozdílnou účinností způsobů opravy zlomů v DNA). K řešení projektu bude využito kombinace molekulárně-biologických nástrojů vyvinutých u obou modelových organismů, včetně dostupných mutant, inovovaných genomických zdrojů, společně s obecnými metodami analýzy DNA-proteinových a protein-proteinových interakcí a dynamiky telomer. Současná zkušenost obou zúčastněných týmů se spoluprací na předchozím projektu, stejně jako znalosti a metodické zkušenosti vytvořené při řešení předchozího projektu budou aplikovány pro dosažení cílů navrženého projektu.
Cíle projektu:
1. Určit interakce komponent SMC a MRN komplexů při opravě DNA
2. Popsat roli chromatin assembly faktoru 1 v udržování telomer a opravě DNA
3. Objasnit úlohu TRB proteinů v syntéze telomer a opravě DNA u rostlin
4. Zjistit funkci RAD51 v údržbě telomer u mechu

Publications

Total number of publications: 12


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info