Project information

Epigenetické mechanismy určující stabilitu rostlinných telomer (EPITELOPLANT)

Investor logo
Project Identification
GA16-04653S
Project Period
1/2016 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Telomery, nukleoproteinové struktury na koncích eukaryotických chromozómů, jsou důležitou strukturní a funkční součástí chromatinu. Epigenetické analýzy telomerového chromatinu byly provedeny u savčích modelů; u rostlin byla získána rozporuplná data, především v důsledku přítomnosti interních telomerových repetic. V projektu navrhujeme studovat telomery a strukturu telomerového chromatinu v epigeneticky ovlivněných rostlinách a buněčných kulturách (mutanty s defekty v methylaci histonů, působení eigenetických drog a genotoxické látky), optimalizovat novou metodu pro detekci methylovaných cytosinů v telomerách a pomocí tohoto přístupu analyzovat rostlinu Genlisea hispidula s neobvyklou sekvencí telomer. Další poznatky o souvislostech mezi epigenetickým stavem a strukturou a funkcí rostlinných telomer významně přispějí k objasnění obecných mechanismů regulace telomer.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info