Project information

Pokročilé experimentální studium přechodných povrchových výbojů

Project Identification
GJ16-09721Y
Project Period
1/2016 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt se zabývá studiem přechodných povrchových výbojů v tzv. trojných spojeních na rozhraních látek (kov/dielektikum/plyn a vodivá tekutina/dielektrikum/plyn). Kombinuje pokročilé spektroskopické metody: vysoce-rozlišené optické emisní spekroskopie, časově korelované čítání fotonů a diagnostiky laserově indukované fluorescence. Projekt hodlá:
1. objasnit vznik a vývoj povrchového plazmatu v okolí trojných spojení (elektronová multiplikace, vznik katodové skvrny a šíření ionizačních vln/streamerů)
2. přispět ke komplexnímu pochopení procesů v přítomnosti kapalné/vodní elektrody a jejího vlivu na generované plazma
3. kvantifikovat vývoj základních parametrů plazmatu (elektronová hustota, elektrické pole) v blízkosti trojného spojení s extrémně vysokým časoprostorovým rozlišením a s vysokou citlivostí a vyvinout semi-empirické přibližné modely popisu
4.kvantifikovat produkci reaktivních komponent plazmatu a radikálů v blízkosti trojného spojení

Publications

Total number of publications: 26


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info