Project information

Molekulární mechanismus inhibice telomerázy: cílené zastavení dělení nádorových buněk

Investor logo
Project Identification
GA16-20255S
Project Period
1/2016 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology

Hlavním cílem projektu je kvantitativní detailní popis interakcí telomerázy a telomerových proteinů TPP1 a POT1 za účelem pochopení dynamiky prodlužování konců chromozomů v nádorech.
Nové poznatky o vzniku funkčních telomerových komplexů povedou k bližšímu porozumění molekulárního mechanismu, kterým je udržována integrita genomu nádorových buněk.
Hlavní cíl projektu je rozdělen do specifických úkolů:
1. Stanovit vazebnou afinity a termodynamicky popsat vzájemné interakce proteinů TPP1, Pot1 a DNA.
2. Popsat vliv interakce proteinu TPP1 na DNA a na aktivitu telomerázy.
3. Určit vliv inhibice interakcí proteinů TPP1 a Pot1 na aktivitu telomerázy.
V návaznosti na hlavní cíle projektu domácí laboratoře bude v partnerské zahraniční laboratoři studován molekulární mechanismus regulace aktivity telomerázy proteiny TPP1 a Pot1 za použití „single-molecule” přístupů.

Publications

Total number of publications: 8


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info