Project information

E-learningový kurz pro samostudium ekonomické francouzštiny

Project Identification
MUNI/FR/1549/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Language Centre

Kurz je zaměřen na rozšíření výuky cizího jazyka a vyrovnávání rozdílů ve znalostech studentů. Nabízí ucelený virtuální studijní materiál pro studenty francouzštiny na ESF i další zájemce, a to v úrovních A2, B1, a B2 podle SERRJ s důrazem na rozvíjení odborné slovní zásoby v jazykových kompetencích poslech, čtení, psaní a mluvení. Obsahuje ppt s teoretickým vysvětlením, interaktivní cvičení a úkoly k nácviku psaní a mluvení, k nimž bude v rámci aktivního poradenství poskytnuta zpětná vazba.