Project information
Experimentální farmakologický vývoj v neuropsychiatrii a onkologii

Project Identification
MUNI/A/1284/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Výzkum týmů pracujících na Farmakologickém ústavu se dlouhodobě soustředí na preklinický i aplikovaný výzkum léčiv a inovativních farmakologických postupů. Za tímto účelem využíváme několika přístupů, a to: i) ověřování a zpřesňování znalostí o mechanizmech účinku psychofarmak a identifikace jejich nežádoucích účinků (farmakodynamický přístup), ii) studium farmakokinetických interakcí přírodních látek s možným terapeutickým využitím a zapojení endokanabionoidní regulace v biotransformačních procesech iii) studium efektivity farmakologického ovlivnění epigenetických mechanismů u nádorových onemocnění (molekulárně-farmakologický přístup).
Farmakodynamické studie se soustřeďují především na identifikaci nových psychofarmak s antidepresivním, anxiolytickým a antipsychotickým potenciálem. Do skupiny studovaných léčiv patří kromě jiných ketamin jako potenciální rychle působící antidepresivum. Slibným zdrojem pro vývoj nových antipsychotik je endokanabinoidní systém v mozku, který ovlivňuje další neurotransmiterové systémy, např. dopaminergní, serotonergní, glutamátergní. Mezi studované nežádoucí účinky patří především vliv antipsychotik, ale i schizofrenii podobného fenotypu (animální modely), na rozvoj metabolického syndromu a hladiny adipokinů.
Farmakokinetické studie se zaměřují na aktivitu jednoho z nejdůležitějších biotransformačních enzymatických systémů, cytochromu P450 (CYP). Aktivita tohoto enzymatického systémů není konstatní a může se měnit vlivem různých endo- i exogenních faktorů, což následně vede k možným změnám v účinnosti léčiv, které jsou tímto systémem metabolizovány. Z hlediska možných lékových interakcí bude studován vliv vybraných přírodních látek s prokázaným psychotropním účinkem na CYP a dále také změny v aktivitě CYP navozené změnou v aktivitě endokanabinoidného systému.
Molekulárně-farmakologické studie se věnují ovlivňování epigenetických mechanismů. Studovány budou především farmakologicky navozené změny na úrovni hladin mikroRNA (miRNA, miR), které jsou potenciálně terapeuticky využitelné. MiRNA jsou nekódující krátké RNA, které významným způsobem regulují expresi genů. Dysregulace sítě miRNA provází řadu patologických stavů, vč. onkologických onemocnění. Experimenty budou prováděny ve validovaných animálních modelech nádorových onemocnění se zaměřením především na solidní nádory GIT a CNS.

Publications

Total number of publications: 42


Previous 1 2 3 4 5 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info