Project information

Project information
Matematické a statistické modelování (Matematické a statistické modelování)

Project Identification
MUNI/A/1234/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Deterministické i stochastické matematické modelování reálných jevů a procesů spolu s analýzou dostupných dat představuje významný nástroj pro poznávání přírody a společnosti. Význam matematických metod je dále zvýrazněn rozvojem výpočetní techniky a numerických metod.

Primárním cílem projektu je zapojení doktorských a výborných magisterských studentů Ústavu matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty MU do výzkumu, který je průběžně prováděn v oddělení aplikované matematiky Ústavu.

Projekt je především zaměřen na modelování environmentálních, biomedicínských a ekonomických procesů a dále na analýzu medicínských, epidemiologických a ekonomických dat. K těmto účelům budou v rámci projektu rozvíjeny matematicko-statistické metody a adaptovány relevantní partie kvalitativní teorie diferenciálních a diferenčních rovnic.

Publications

Total number of publications: 21


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info