Informace o projektu
Matematické a statistické modelování (Matematické a statistické modelování)

Kód projektu
MUNI/A/1234/2015
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Deterministické i stochastické matematické modelování reálných jevů a procesů spolu s analýzou dostupných dat představuje významný nástroj pro poznávání přírody a společnosti. Význam matematických metod je dále zvýrazněn rozvojem výpočetní techniky a numerických metod.

Primárním cílem projektu je zapojení doktorských a výborných magisterských studentů Ústavu matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty MU do výzkumu, který je průběžně prováděn v oddělení aplikované matematiky Ústavu.

Projekt je především zaměřen na modelování environmentálních, biomedicínských a ekonomických procesů a dále na analýzu medicínských, epidemiologických a ekonomických dat. K těmto účelům budou v rámci projektu rozvíjeny matematicko-statistické metody a adaptovány relevantní partie kvalitativní teorie diferenciálních a diferenčních rovnic.

Publikace

Počet publikací: 21


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info