Project information

Project information
Vývoj metod a instrumentace pro analýzu biologicky významných látek 2016

Project Identification
MUNI/A/1500/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Při vývoji nových metod a instrumentace pro analýzu organických sloučenin a biosloučenin se budeme opírat o spektrometrické, separační a elektrochemické techniky. Vhodnou kombinací těchto metod lze dosáhnout vysoké selektivity při zachování nízkých mezí detekce a krátké doby analýzy.

Publications

Total number of publications: 8


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info