Project information
Rozvoj analytických nástrojů pro studium tělesných znaků člověka se zaměřením na analýzu dynamiky pohybu

Project Identification
MUNI/A/1379/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt je zaměřen na optimalizaci a rozvoj postupů záznamu, zobrazení a analýzy statistických a dynamických tělesných znaků člověka s ohledem na využití těchto poznatků v aplikovaném výzkumu (kriminalistika, biomechanika, kinantropologie, zábavní průmysl). Lokomoce, vyjádření emocí a gestikulace jsou jedny z mnoha tělesných znaků, jejichž projev (trajektorie, rozsah, intenzita) je pro jedince vrozený nebo si jej osvojuje v průběhu života. Individualizační unikátní charakter těchto znaků je řadí mezi charakteristiky, které lze potenciálně využít v identifikaci osob v kriminalistice, v percepci emočních stavů, analýze výkonnosti sportovců apod. Nový impuls do rozvoje praktického uplatnění tělesných znaků současně vnáší masivní rozvoj moderních záznamových a zobrazovacích technologií. Cílem projektu je rozvíjet již zavedené uplatnění dynamických znaků v klinických a technických oborech či v průmyslu a současně hledat nové niky praktického uplatnění (zábava, bezpečnost, sport atd.).

Publications

Total number of publications: 12


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info