Informace o projektu

Informace o projektu
Rozvoj analytických nástrojů pro studium tělesných znaků člověka se zaměřením na analýzu dynamiky pohybu

Kód projektu
MUNI/A/1379/2015
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Projekt je zaměřen na optimalizaci a rozvoj postupů záznamu, zobrazení a analýzy statistických a dynamických tělesných znaků člověka s ohledem na využití těchto poznatků v aplikovaném výzkumu (kriminalistika, biomechanika, kinantropologie, zábavní průmysl). Lokomoce, vyjádření emocí a gestikulace jsou jedny z mnoha tělesných znaků, jejichž projev (trajektorie, rozsah, intenzita) je pro jedince vrozený nebo si jej osvojuje v průběhu života. Individualizační unikátní charakter těchto znaků je řadí mezi charakteristiky, které lze potenciálně využít v identifikaci osob v kriminalistice, v percepci emočních stavů, analýze výkonnosti sportovců apod. Nový impuls do rozvoje praktického uplatnění tělesných znaků současně vnáší masivní rozvoj moderních záznamových a zobrazovacích technologií. Cílem projektu je rozvíjet již zavedené uplatnění dynamických znaků v klinických a technických oborech či v průmyslu a současně hledat nové niky praktického uplatnění (zábava, bezpečnost, sport atd.).

Publikace

Počet publikací: 12


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info