Project information

Zvýšení kvality výuky v rámci předmětu Dětské zubní lékařství rozšířením základních nástrojů pro práci v rámci endodoncie, konzervačního, protetického a chirurgického zubního lékařství.

Project Identification
MUNI/FR/1554/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Projekt je v souladu se záměrem MU podpořit pedagogickou práci akademických pracovníků do 35 let, a má za cíl zvýšení kvality výuky vybavením dětského oddělení Stomatologické kliniky základními nástroji a spotřebním materiálem pro nácvik ošetření dítěte v rámci předmětu Dětské zubní lékařství. Stomatologická klinika tak získá pracoviště, které odpovídá požadavkům dobře vybavené privátní stomatologické ambulance, zvýší předpoklad úspěšného uplatnění absolventů v praxi.