Project information

Čeština pro zahraniční studenty v klinické medicíně

Project Identification
MUNI/FR/1602/2015
Project Period
1/2016 - 1/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Language Centre

Výstupem projektu Čeština pro zahraniční studenty v klinické medicíně je vytvoření původního učebního materiálu, který reflektuje reálný stav výuky v klinických oborech na LF MU. Cílem kurzu je naučit zahraničního medika efektivně komunikovat s českým pacientem a českým zdravotnickým personálem, a připravit ho tak na absolvování povinných praxí v klinických oborech, zejména pak na předpromoční praxi v 6. ročníku, kdy medik plní roli sekundárního lékaře.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info