Project information

Angličtina pro studenty kombinované formy studia na LF a FSpS (AJK)

Project Identification
MUNI/FR/1591/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Language Centre

Cílem projektu je vytvořit online kurz k vyrovnání rozdílů ve vstupních znalostech angličtiny u studentů kombinovaných bakalářských oborů na LF a FSpS, aby byli schopní absolvovat jazykové kurzy, které jsou součástí studijních programů. Kurz přispěje k zatraktivnění kurikula daných programů pro potenciální zájemce o studium a pomůže snížit podíl neúspěšně ukončených studií. Implementace nových forem výuky (autonomní učení a peer work) zajistí maximální efektivitu studia.