Informace o projektu

Angličtina pro studenty kombinované formy studia na LF a FSpS (AJK)

Kód projektu
MUNI/FR/1591/2015
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Centrum jazykového vzdělávání

Cílem projektu je vytvořit online kurz k vyrovnání rozdílů ve vstupních znalostech angličtiny u studentů kombinovaných bakalářských oborů na LF a FSpS, aby byli schopní absolvovat jazykové kurzy, které jsou součástí studijních programů. Kurz přispěje k zatraktivnění kurikula daných programů pro potenciální zájemce o studium a pomůže snížit podíl neúspěšně ukončených studií. Implementace nových forem výuky (autonomní učení a peer work) zajistí maximální efektivitu studia.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info