Project information

Project information
Studijní podpory starých technologických postupů (médií) ve výtvarné výchově

Project Identification
MUNI/FR/1287/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Inovací předmětu Média ve výtvarném umění (Vi8BP_MVU) vytvoříme webovou učební podporu využitelnou pro všechny studenty výtvarné výchovy. Propojení praktických workshopů s realizací webového podkladu k výuce zajistí předání zkušeností a dovedností zapomenutých technik nové a následující generaci studentů. Důraz bude kladen na písemné reflexe workshopů, jejíchž anotace budou překládány do angličtiny.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info