Project information

Rozvoj kompetencí studentů při využití divadla v sociální akci

Project Identification
MUNI/FR/1198/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Cílem projektu je rozvoj předmětu Divadlo v sociální akci (SV4BP_DSA), který svým propojením teoretických a praktických dovedností studentů cílí na prohloubení akčního výzkumu sociálních pedagogů směřujících do praxe. V tomto případě konkrétně skrz přizvání zahraničního odborníka, jehož odborné přednášky a seminář v rámci předmětu poslouží jako podklad pro další studenty PdF MU a pro rozvoj e-learningového kurzu v rámci specializace dramatická výchova při Katedře sociální pedagogiky na PdF MU.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info