Project information

Zavedení nového předmětu Biotechnology and practical use of algae and fungi (Biotechnologie a praktické využití řas a hub) (BAF)

Project Identification
MUNI/FR/1581/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Cílem projektu je zavedení nového předmětu, rozšiřujícího výuku směru Fykologie a mykologie v magisterském programu Ekologická a evoluční biologie. Stávající výuka pokrývající aspekty fylogeneze, ekologie a metod výzkumu řas a hub bude doplněna o přednášku zaměřenou na praktické využití těchto organismů v různých oborech lidské činnosti. Díky zaměření na biotechnologie je souběžně určena i pro studenty dalších oborů a výuka připravená v angličtině otevírá toto téma též pro zahraniční studenty.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info