Project information

Internacionalizace a networking FSpS - realizace meetingu INSHS

Project Identification
MUNI/FR/1590/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Projekt je zaměřen na rozvoj internacionalizace budování networkingu FSpS realizovaných formou uspořádání meetingu INSHS v termínu 3. - 6. března v Brně.
Hlavním cílem setkání je reinicializace mezinárodní spolupráce participujících institucí v oblasti sportu, pohybové aktivity a zdraví a vybudování případně upevnění sítí (networking) zajišťujících sdílení informací a zkušeností mezi participujícími stranami a podpora společný projektových záměrů.
Tyto aktivity korespondují se stěžejními body dl