Project information

VideoWeb: rozvoj studentů učitelství německého jazyka pomocí videa (VideoWeb)

Project Identification
MUNI/FR/1434/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Cílem projektu je vytvořit a materiálně i organizačně zajistit nový kurz „VideoWeb – Německý jazyk“, který bude vyučován od podzimního semestru 2016. Hlavním záměrem kurzu je posílení reflektivních praktik studentů a tím i zkvalitnění přípravného vzdělávání učitelů německého jazyka.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info